Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling:


Onsdag den 29. september 2021, kl. 11.00 i Alpihallerne


Dagsorden i henhold til vedtægterne


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal være skriftlige.