Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes:


Onsdag den 20. september 2023 kl. 11:00 i Alpihallerne


Dagsorden i henhold til vedtægterne


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal være skriftlige.